Obchodní podmínky
Identifikační a kontaktní údaje společnosti:
Prodávající:
Qstore s.r.o.
Dukelských Hrdinov 1894
06901 Snina
Slovenská republika
IČO: 46901230
DPH: 2023697412
IČ DPH: SK2023697412
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: CZ42 2010 0000 0022 0095 7463
BIC/SWIFT: FIOBCZPP
Kontakt Tel.: +421 908 074 146
E-mail: eranticz@gmail.com

Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v
oblasti prodeje zboží mezi Qstore s.r.o. IČ: 46901230, jakožto provozovatelem internetového obchodu
www.eranti.cz (dále jen prodávající) a jeho obchodními partnery (dále jen kupující).
Kupující - další prodejce nebo koncový zákazník při zahájení obchodních vztahů předá prodávajícímu
pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popř. údaje, které chce, aby
byly uvedeny na nákupních dokladech (IČ, DIČ).
Veškeré osobní údaje jsou pokládány za důvěrné a při nakládání s nimi je postupováno podle zákona č.
101/2000Sb. Získané informace neposkytujeme žádné třetí straně, s výjimku telefonního čísla a e-mailu.
Telefonní číslo a e-mail poskytujeme přepravci zboží z důvodu avíza nebo kontaktování o doručení
zásilky.
Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem, záruka na zboží je 2 roky. Pokud nakupujete na IČ je
záruka na zboží 1 rok. Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který naleznete v
sekci Reklamace a vrácení zboží.
Objednávat zboží je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků. Expedice zboží probíhá pouze v
pracoví dny.
Ceny
V eshopu jsou ceny vždy aktuální a platné. Kupující nakupuje za cenu platnou v okamžik nákupu. Ceny
jsou konečné, prodávající není plátce DPH. Zároveň nejsou účtovány žádné další skryté poplatky.
Objednávání
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. Po odeslání
objednávky přijde kupujícímu na jeho email zpráva o přijetí objednávky. V tomto emailu si může kupující
zkontrolovat obsah objednávky. Přijaté objednávky jsou závazné. Stornovat objednávku kupující může
tehdy, nebyla-li ještě expedována. V případě odeslání zboží již objednávku nelze stornovat. Zákazník ji musí přijmout a může odstoupit od kupní smlouvy. Registrace zákazníka není pro nákup nutná (je dobrovolná).
Informace o produktech
Jak textové, tak obrázkové informace o produktech v e-shopu mají pouze ilustrační charakter a v detailech
(hlavně barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v nabídce e-shopu mají všechn
legislativní náležitosti, které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou. Část produktů v nabídce
eshopu je pouze pro profesionální použití. Prodávající nenese odpovědnost za konečný výsledek a
případné zdravotní potíže způsobené špatným zacházením s koupenými produkty.
Čestné prohlášení kupujícího
Kupující si je náležitě vědom toho, že některé nabízené proudkty jsou pouze pro profesionální použití
(UV gely, akryly, removery, liquidy, různé pomocné tekutiny atd.). Tyto produkty obsahují nebezpečé
chemické látky a aplikace těchto produktů sobě nebo jiným osobám může provádět pouze osoba
proškolená, která se může prokázat příslušným certifikátem o vykonání kurzu, školení nebo vlastnictvím
živnostenského oprávnění v oboru manikúra, pedikúra a modeláž nehtů. Prodávající nenese žádnou
odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací, pracovním postupem, skladováním a
používáním osob, které nemají k používání těchto produktů náležité a řádné oprávnění.
Způsob platby
Zboží lze platit na dobírku, rychlým převodem cez ComGate Payments, a. s., kartou, nebo bankovním
převodem na účet prodávajícího (IBAN: CZ42 2010 0000 0022 0095 7463 - FIO banka).
Elektronická evidence tržeb - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku.
Dodací podmínky
Zboží je odesíláno dle možností v co nejkratším termínu (1-2 dny) po obdržení objednávky. Pokud není
některé zboží skladem, bude na uvedenou skutečnost zákazník upozorněn prostřednictvím e-mailu, popř.
telefinicky, a projednán s ním termín plnění, popř. možná náhrada za jiné zboží. O expedici zboží Vás
budeme informovat e-mailem.
Způsob dopravy
Zboží zasíláme přepravní službou 123Kurýr. Přepravci zásilek garantují dodání následující pracovní den
po odeslání zboží. Ceny za dopravu jednotlivých poskytovatelů naleznete v sekci Doprava a platba.

Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14.9.2000 má kupující právo odstoupit od smouvy do 14 dní od
převzetí zboží. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží objednané speciálně pro kupujícího,
tzv. závazná objednávka.
Odstoupit od smlouvy nelze na dodávku zboží, u kterého je jeho otevřením a použitím
spotřebována část jeho hodnoty a nelze toto zboží vrátit do původního stavu před koupí (jedná se
např. o UV gely, gel laky, akrylové pudry, laky na nehty, čističe, primery atd.).
Reklamace
REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ (pro více informací klikněte na odkaz)
REKLAMACE NEKOMPLETNÍ ZÁSILKY (pro více informací klikněte na odkaz)
Ochrana osobních údajů
Qstore s.r.o., dále jen „Správce“ z důvodu vyřízení objednávky zpracovává tyto osobní údaje:
• jméno a příjemní,

• adresa,
• telefon,
• e-mail,
• v případě fyzické osoby podnikatele IČ, DIČ a název společnosti,
• v případě bankovního převodu číslo bankovního účtu,
• IP adresa,
• seznam objednaného zboží,
což nám umožňuje GDPR ve čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, z důvodu plnění smlouvy. Dále pak na
základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracováváme osobní údaje:
• emailovou adresu
pro marketingové účely (newslettery, hodnocení zboží, hodnocení obchodu).
Osobní údaje zpracováváme na eshopu 3 roky od přijetí objednávky pro případné řešení problémů a
reklamací, v účetním systému pak 10 let od vystavení faktury. Po uplynutí této doby Správce data
vymaže.
Osobní údaje předáváme těmto zpracovatelům:
• přepravním společnostem: 123Kurýr
• poskytovateli softwaru: EVici webdesign s.r.o.
• externí účetní a účetním programům: PF/ACT, s.r.o., STORMWARE s.r.o
• společnostem Heureka Shopping, Seznam.cz, a.s. a Google za účelem sledování a měření konverzí
a hodnocení obchodu a zboží
• platební bráně ComGate Payments, a. s.
• případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné
době společnost nevyužívá
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• právo na přístup ke svým osobním údajům
• právo na opravu osobních údajů, popř. omezení zpracování
• právo na výmaz osobních údajů
• právo vznést námitku proti zpracování
• právo na přenositelnost údajů
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně emailem na eranticz@gmail.com, nebo písemně dopisem
na adresu: Qstore s.r.o., Dukelských Hrdinov 1894, 06901 Snina, tSlovenská republika
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se
obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Spor mezi prodávajícím a kupujícím
lze také řešit mimosoudní cestou. Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu,
kterým je např. Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů nalzenete zde.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, vykonává Česká obchodní inspekce.
Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou platné od 1.8.2022